Referat fra generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent:
  2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2020-2021
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
  4. Indkomne forslag : Ingen
  5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
  6. Valg til bestyrelsen, på valg er kasserer (Christian Kjær). Genvalg
  7. Valg af suppleant og revisor (genvalg), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
  8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
  9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, Spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
  10. Eventuelt

Klubmesterskabsturneringen 2021 starter mandag den 13. september. Sæsonafslutning en gang i april 2022.