Ordinær generalforsamling i Vamdrup Skakklub

mandag den 9. september 2019.

Afholdes på Lindely, Lindegade 2, 6580 Vamdrup

kl. 19.00


Dagsordenen omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg til bestyrelsen, på valg er Kasserer (Chr. Kjær).

  7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer

  8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder

  9. Valg af spillested og tidspunkt

  10. Eventuelt

Planlægningen af holdturneringen er nu i gang. Endelig tidsplan offentliggøres når tilmeldingen af hold er afsluttet

Spilletidspunkter:

Mesterrække1 spiller på følgende søndage: 27/10, 17/11,1/12-2019 og 12/1, 26/1, 23/2 og 8/3-2020.

Mesterrække2 og 4-mands-rækkerne spiller på hjemmeholdets klubaften i ugen efter, dvs.i ugerne 44, 47, 49, 3, 5, 9 og 11. Det afsluttende stævne for Mesterrække 2 spilles som søndagskamp, den 8. marts. Finalen i slutspillet for 4- mands rækkerne lægges såvidt muligt også den 8. marts.

Turneringssystemet for 4-mands-rækkerne afhænger af antal hold:

Der påregnes 15 – 24 tilmeldte hold, og det vil betyde, at der spilles i 3 eller 4 geografiske opdelte grupper á 5, 6 eller7 hold. Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mands hold om oprykning til M2.

For andre holdantal henvises til reglementet på hjemmesiden for Sydjysk Hovedkreds.