1. Valg af dirigent:
  2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2020-2021
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
  4. Indkomne forslag : Ingen
  5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
  6. Valg til bestyrelsen, på valg er kasserer (Christian Kjær). Genvalg
  7. Valg af suppleant og revisor (genvalg), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
  8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
  9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, Spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
  10. Eventuelt

Klubmesterskabsturneringen 2021 starter mandag den 13. september. Sæsonafslutning en gang i april 2022.

På grund af forsamlingsforbuddet fortsætter juleferien denne gang direkte over i sommerferien uden at der har været nogen aktiviteter i klubregi. Klubmesterskabsturneringen 2021 forventes gennemført i efteråret.

Hold Jer selv opdateret med andre skaknyheder og turneringstilbud på https://skak.dk

Den mindre genåbning af samfundet giver endnu ikke mulighed for at mødes til et spil skak i klubregi. Næste annoncerede mulighed for at mødes i klubben, ligger sammen med det, der gerne skulle blive til forår og hvad deraf kommer af andre aktiviteter i april måned.

For Jer, der gerne vil spille skak på internettet, så hold øje med invitationer til turneringer på bl.a. https://skak.dk (nogle af dem vises også i nyhedsspalten). Nogle af vore naboklubber har også internetturneringer, som er åbne.

Der er også træningsmuligheder og skakopgaver under: https://hcbaagoe.dk/vmskak/links

Såfremt restriktionerne bliver lempet tilpas meget, så er der DM i skak for seniorer i Løgumkloster fra den 30. maj til den 5. juni: https://nyheder.skak.dk/2021/02/08/indbydelse-til-senior-dm/

Den seneste forlængelse af nedlukningen af samfundet gør, at vi tidligst kan fortsætte klubaktiviteterne fra mandag den 1. marts 2021.

Når starttidspunktet er kendt, skal vi have taget stilling til hvordan vi skal afvikle turneringen om klubmesterskabet.

Den seneste forlængelse af nedlukningen af samfundet gør, at vi tidligst kan fortsætte klubaktiviteterne fra mandag den 8. februar 2021. Turneringsskemaet for klubmesterskabet tilpasses den nye virkelighed, når vi kender en nogenlunde sikker startdato.

De nuværende restriktioner i forbindelse med nedlukningen forlænges til 17. januar 2021. Det betyder, at vi så tidligst kan starte op igen mandag den 18. januar 2021.

Skemaet er nu opdateret med de nye datoer. Skemaet til udskrift bliver først lagt på, når vi kender den endelige startdato. Som det ser ud nu, så er sidste runde om klubmesterskabet allerede nu flyttet til efter påske.

Se under Aktuelt

Der er kommet en indbydelse fra Fredericia Skakklub til en online juleturnering som en slags erstatning for de hurtigturneringer, der normalt bliver holdt i juleferien.

Turneringen spilles søndag d. 27. december fra kl. 10.00 til ca. 15.40. Her er inviteret alle skakspillere, som er medlem af en klub i Sydjysk Hovedkreds eller 3. Hovedkreds (Fyn). På den måde kan vi forhåbentligt få en hyggelig online skakdag med nogle af de skakvenner, som vi også kender i virkeligheden.

Det er gratis at deltage i turneringen, hvor der spilles 8 runder med betænkningstiden 10 minutter pr. spillet + 5 sekunder pr. træk. Der kan findes meget mere information på:

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26708
hvor der bl.a. også står lidt om de præmier, som udloddes.

Turneringen spilles på skaksiden https://lichess.org, som har et meget nemt brugerdesign, hvor det er let at finde rundt.

På Fredericia Skakforenings vegne
Johnni & Claus Marcussen

Ved årets juleafslutning havde vi vores sædvanlige lynturnering, hvor turneringslederen igen i år har været i gavehumør med ekstra point til spillere, der ellers ikke forventes at have en chance for at vinde turneringen. Vinderen af turneringen blev August, der klarede sig bedst i forhold til det forventede resultat.

Et stor tillykke til August!

Såfremt corona-situationen ikke spænder ben for os, starter kampen om klubmesterskabet 2021 mandag den 4. januar 2021.