Efterårsturneringen føres i øjeblikket af Erling Lynggaard foran Holger Larsen. Det ligger allerede næsten fast, at vinderen bliver en af de to, da det kun er Chr. Kjær, der kan nå at indhente dem.
https://hcbaagoe.dk/vmskak/aktuelt/

Turneringen stopper med udgangen af året, da alle skal have mulighed for at spille alle partier om klubmesterskabet i begyndelsen af 2021.

Erling Lynggaard har lagt sig i spidsen med 3½ af 4 mulige i Efterårsturneringen.

Afslutningen på det udsatte klubmesterskab nærmer sig, idet der kun mangler et enkelt parti, inden det er afgjort, om der skal være omkamp mellem Holger Larsen og Hans Chr. Baagøe.

På generalforsamlingen blev det besluttet at færdiggøre turneringen om klubmesterskabet, som på grund Covid 19 pandemien blev afbrudt i forrige sæson. For samtidig at undgå en eventuel nedlukning af spillestedet i forbindelse med et sygdomsudbrud på ældrecentret, er vi midlertidigt flyttet til Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).

 1. Valg af dirigent: Holger Larsen
 2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2019-2020
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag :
  Samarbejde med Vojens Skakklub omkring fælles hold: Der var ikke den fornødne tilslutning.
  Konsekvensen af dette samt den specielle situation ved Covid 19 er at vi ikke deltager i holdturneringen i sæsonen 2020-2021.
 5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe) og sekretær (Erling Lynggaard). Genvalg
 7. Valg af suppleant og revisor (genvalg), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
 9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, nyt spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
 10. Eventuelt

Klubmesterskabsturneringen 2020 fortsætter mandag den 14. september. Sæsonafslutning en gang i april 2021.