Vi er til stede på Biblioteket i Vamdrup i forbindelse med arrangementet “Kend din by”, fredag den 27. september 2019. Vi er der fra kl. 14.00 til kl. 19.00

Der vil være mulighed for at prøve kræfter i det gamle spil med en eller flere fra skaklubben.

  1. Valg af dirigent: Holger Larsen
  2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2018-2019
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
  4. Indkomne forslag : Ingen
  5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
  6. Valg til bestyrelsen, på valg er Kasserer (Chr. Kjær). Genvalg
  7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer: Genvalg
  8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
  9. Valg af spillested og tidspunkt: Genvalg
  10. Eventuelt: løs snak om ny hjemmeside

Efterårsturneringen starter mandag den 16. september. Sæsonafslutning en gang i april 2020.