Valg af dirigent: Holger Larsen
Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2021-2022
Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
Indkomne forslag : Ingen
Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe), sekretær (Erling Lynggaard): begge genvalgt.
Valg af suppleant og revisor: Aage Munksgaard og Holger Larsen (begge genvalgt), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg af Hans Chr. Baagøe. Der spilles en dobbeltrundet opvarmningsturnering og derefter klubmesterskabsturneringen.
Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, Spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
Eventuelt: Vamdrup Skakklub deltager med et 4-mandshold i holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds.

Opvarmningsturneringen starter mandag den 12. september

Ordinær generalforsamling i Vamdrup Skakklub
mandag den 5. september 2022.

Afholdes på Vamdrup Skole Øst, Østergade 80, 6580 Vamdrup
kl. 19.00

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe),
                 sekretær (Erling Lynggård).
7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer
8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder
9. Valg af spillested og tidspunkt
10. Eventuelt 

Indbydelsen er sendt til medlemmerne den 22/8-2022

Til sæsonafslutningen den 2. maj blev der som sædvanligt spillet en lynturnering-

I år vandt Erling Lynggaard foran Holger Larsen.

Den nye sæson starter med generalforsamling i September