Skakhistorie

Vamdrup Skakklub holdt stiftende generalforsamling den 1. september 1934 på Missionshotellet i Vamdrup. Til den førte bestyrelse blev valgt smedemester Benzen, formand, pens. Sørensen, kasserer og konditor Blæhr.

Klubben har været med i Dansk Skakunion siden 1937.

Spillestedet var i mange år Missionshotellet (nuværende Hotel Vamdrup). Derefter har det været på Biblioteket, Skoletandklinikken, plejehjemmet Elim, foreningshuset ved brandstationen og i en kort periode hos spejderne i Øster Vamdrup. Fra december 1999 til Covid 19 pandemien har spillestedet været ældrecentret Lindely. Fra september 2020 er det nye spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).

Klubben er med i Sydjysk Hovedkreds, der blev dannet efter sammenlægningen af 4.- og 5. Hovedkreds.

Historiske blade: Det gamle “Skak-nyt” fra den tidligere 4. Hovedkreds: Skak-nyt