Sæson 2020-2021

Referat fra generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent: Holger Larsen
 2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2019-2020
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag :
  Samarbejde med Vojens Skakklub omkring fælles hold: Der var ikke den fornødne tilslutning.
  Konsekvensen af dette samt den specielle situation ved Covid 19 er at vi ikke deltager i holdturneringen i sæsonen 2020-2021.
 5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe) og sekretær (Erling Lynggaard). Genvalg
 7. Valg af suppleant og revisor (genvalg), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
 9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, nyt spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
 10. Eventuelt

Klubmesterskabsturneringen 2020 fortsætter mandag den 14. september. Sæsonafslutning forventes en gang i april 2021.

Klubmesterskabsturneringen 2020, blev efter udsættelsen på grund af nedlukningen af stort set alle aktiviteter i landet, genoptaget i september. Det sidste og endeligt afgørende parti blev spillet den 2. november 2020. Resultatet blev at Hans Chr. Baagøe blev klubmester med 6½ point foran Holger Larsen med 5½ point.

Klubmesterskabet 2020

Vi er nu i gang igen efter ufrivillig pause på grund af nedlukning af alle sociale aktiviteter i landet, samt den sædvanlig sommerferie, og efterårsturneringen 2020 startede op parallelt med afslutningen af klubmesterskabet, for at afvikle så mange partier som muligt pr. aften. Da efterårsturneringen er en form for opvarmning til klubmesterskabet og holdturneringen samt andre turneringer, får alle spillerede ikke nødvendigvis spillet alle partier.

Resultaterne fra efterårsturneringen, der blev afsluttet den 7, december 2020:

Juleafslutning:
Ved årets juleafslutning havde vi vores sædvanlige lynturnering, hvor turneringslederen igen i år har været i gavehumør med ekstra point til spillere, der ellers ikke forventes at have en chance for at vinde turneringen. Vinderen af turneringen blev August, der klarede sig bedst i forhold til det forventede resultat.
Et stor tillykke til August!

Klubmesterskabet 2021 var planlagt til at starte i januar 2021, men en ny landsdækkende nedlukning af sociale aktiviteter, er hele turneringen udsat til efteråret 2021.

Klubben valgte at stå uden for holdturneringen i sæsonen 2020-2021. Turneringen blev dog suspenderet, da flere klubber på grund af landets nedlukning, ikke havde adgang til egnede spillesteder, og der senere kom et generelt forbud om at mødes så mange personer, som normalt skulle være til stede til en kamp.

Øvrige enkeltmandsturneringer blev stort set også alle lukket ned, så der har ikke været nogen fra klubben, der har deltaget andre steder.