Sæson 2020-2021

Referat fra generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent: Holger Larsen
 2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2019-2020
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag :
  Samarbejde med Vojens Skakklub omkring fælles hold: Der var ikke den fornødne tilslutning.
  Konsekvensen af dette samt den specielle situation ved Covid 19 er at vi ikke deltager i holdturneringen i sæsonen 2020-2021.
 5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe) og sekretær (Erling Lynggaard). Genvalg
 7. Valg af suppleant og revisor (genvalg), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
 9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, nyt spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
 10. Eventuelt

Klubmesterskabsturneringen 2020 fortsætter mandag den 14. september. Sæsonafslutning forventes en gang i april 2021.

Klubmesterskabsturneringen 2020, blev efter udsættelsen på grund af nedlukningen af stort set alle aktiviteter i landet, genoptaget i september. Det sidste og endeligt afgørende parti blev spillet den 2. november 2020. Resultatet blev at Hans Chr. Baagøe blev klubmester med 6½ point foran Holger Larsen med 5½ point.

Klubmesterskabet 2020

Vi er nu i gang igen efter ufrivillig pause samt den sædvanlig sommerferie, og efterårsturneringen 2020 startede op parallelt med afslutningen af klubmesterskabet, for at afvikle så mange partier som muligt pr. aften.

Resultaterne fra efterårsturneringen kan følges her: https://hcbaagoe.dk/vmskak/aktuelt/

Klubmesterskabet 2021 starter i januar 2021 og afgøres forhåbentlig uden ekstra afbrydelser i løbet af foråret 2021.