Sæson 2023-2024

Referat fra generalforsamlingen, afholdt den 4. september 2023

  1. Valg af dirigent: Holger Larsen
  2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2022-2023
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
  4. Indkomne forslag : Ingen
  5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,- ungdom: kr. 600,-
  6. Valg til bestyrelsen, på valg er kasserer (Chr. Kjær): genvalgt.
  7. Valg af suppleant og revisor: Aage Munksgaard og Holger Larsen (begge genvalgt), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
  8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg af Hans Chr. Baagøe. Der spilles en enkeltrundet opvarmningsturnering og derefter dobbeltrundet klubmesterskabsturneringen.
  9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, Spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen). Spillestedet forventes at bliver “Vores Hus” fra januar 2024.
  10. Eventuelt: Vamdrup Skakklub deltager med et 4-mandshold i holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds.

Der startes med en opvarmningsturnering mandag den 11. september 2023.