Vi er til stede på Biblioteket i Vamdrup i forbindelse med arrangementet “Kend din by”, fredag den 27. september 2019. Vi er der fra kl. 14.00 til kl. 19.00

Der vil være mulighed for at prøve kræfter i det gamle spil med en eller flere fra skaklubben.

 1. Valg af dirigent: Holger Larsen
 2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2018-2019
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag : Ingen
 5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er Kasserer (Chr. Kjær). Genvalg
 7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer: Genvalg
 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
 9. Valg af spillested og tidspunkt: Genvalg
 10. Eventuelt: løs snak om ny hjemmeside

Efterårsturneringen starter mandag den 16. september. Sæsonafslutning en gang i april 2020.

Ordinær generalforsamling i Vamdrup Skakklub

mandag den 9. september 2019.

Afholdes på Lindely, Lindegade 2, 6580 Vamdrup

kl. 19.00


Dagsordenen omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen, på valg er Kasserer (Chr. Kjær).

 7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer

 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder

 9. Valg af spillested og tidspunkt

 10. Eventuelt

Planlægningen af holdturneringen er nu i gang. Endelig tidsplan offentliggøres når tilmeldingen af hold er afsluttet

Spilletidspunkter:

Mesterrække1 spiller på følgende søndage: 27/10, 17/11,1/12-2019 og 12/1, 26/1, 23/2 og 8/3-2020.

Mesterrække2 og 4-mands-rækkerne spiller på hjemmeholdets klubaften i ugen efter, dvs.i ugerne 44, 47, 49, 3, 5, 9 og 11. Det afsluttende stævne for Mesterrække 2 spilles som søndagskamp, den 8. marts. Finalen i slutspillet for 4- mands rækkerne lægges såvidt muligt også den 8. marts.

Turneringssystemet for 4-mands-rækkerne afhænger af antal hold:

Der påregnes 15 – 24 tilmeldte hold, og det vil betyde, at der spilles i 3 eller 4 geografiske opdelte grupper á 5, 6 eller7 hold. Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mands hold om oprykning til M2.

For andre holdantal henvises til reglementet på hjemmesiden for Sydjysk Hovedkreds.