Vi er til stede på Biblioteket i Vamdrup i forbindelse med arrangementet “Kend din by”, fredag den 27. september 2019. Vi er der fra kl. 14.00 til kl. 19.00

Der vil være mulighed for at prøve kræfter i det gamle spil med en eller flere fra skaklubben.

 1. Valg af dirigent: Holger Larsen
 2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2018-2019
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag : Ingen
 5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er Kasserer (Chr. Kjær). Genvalg
 7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer: Genvalg
 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
 9. Valg af spillested og tidspunkt: Genvalg
 10. Eventuelt: løs snak om ny hjemmeside

Efterårsturneringen starter mandag den 16. september. Sæsonafslutning en gang i april 2020.

Ordinær generalforsamling i Vamdrup Skakklub

mandag den 9. september 2019.

Afholdes på Lindely, Lindegade 2, 6580 Vamdrup

kl. 19.00


Dagsordenen omfatter følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen, på valg er Kasserer (Chr. Kjær).

 7. Valg af suppleant, revisor og kantinebestyrer

 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder

 9. Valg af spillested og tidspunkt

 10. Eventuelt