På generalforsamlingen blev det besluttet at færdiggøre turneringen om klubmesterskabet, som på grund Covid 19 pandemien blev afbrudt i forrige sæson. For samtidig at undgå en eventuel nedlukning af spillestedet i forbindelse med et sygdomsudbrud på ældrecentret, er vi midlertidigt flyttet til Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).

 1. Valg af dirigent: Holger Larsen
 2. Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2019-2020
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
 4. Indkomne forslag :
  Samarbejde med Vojens Skakklub omkring fælles hold: Der var ikke den fornødne tilslutning.
  Konsekvensen af dette samt den specielle situation ved Covid 19 er at vi ikke deltager i holdturneringen i sæsonen 2020-2021.
 5. Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
 6. Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe) og sekretær (Erling Lynggaard). Genvalg
 7. Valg af suppleant og revisor (genvalg), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
 8. Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg
 9. Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, nyt spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
 10. Eventuelt

Klubmesterskabsturneringen 2020 fortsætter mandag den 14. september. Sæsonafslutning en gang i april 2021.

For et stykke tid siden blev det meldt officielt ud, at der tidligst vil være adgang til aktiviteter på vores spillested fra først i september. Det betyder, at vi ikke kan færdiggøre turneringen om klubmesterskabet på normal vis i indeværende sæson.

For de skakhungrende er det en god ide at følge med i tilbuddene på Skak.dk

Aktuelt har Evans i Vejle en speciel sommerturnering over 8 torsdage. Man bestemmer selv, hvor mange torsdage, man ønsker at deltage: Sommer-EMT 2020 i Vejle

På grund af smittefaren med Coronavirus, bliver der kun begrænset adgang til besøg hos beboerne på adressen for vort spillested. Derfor aflyses klubaftenerne på stedet ind til videre.