Fredag den 25. november var Vamdrup skakklub inviteret til at introducere skak for elever på Vamdrup Skole Øst. Der var to hold elever, der hver havde 1½ time til rådighed. Eleverne fik en kort introduktion i spillet af Karsten Foli, inden de blev sluppet løs ved spillene. Eleverne kom med forskellige forudsætninger, da da enkelte lige skulle lære at kende både brikker og træk, medens andre kendte spillet i forvejen.

De fleste af eleverne gav udtryk, for at det var sjovt at prøve spillet, så fra klubbens side, kan vi kun håbe på, at der kommer gang i noget skoleskak, så vi på sigt kan få nogle nye medlemmer.

Valg af dirigent: Holger Larsen
Formandens beretning: se skakhistorie sæson 2021-2022
Aflæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt
Indkomne forslag : Ingen
Fastsættelse af kontingent: uændret, seniorer kr. 700,- pensionister: kr. 600,-
Valg til bestyrelsen, på valg er formand (Hans Chr. Baagøe), sekretær (Erling Lynggaard): begge genvalgt.
Valg af suppleant og revisor: Aage Munksgaard og Holger Larsen (begge genvalgt), kantinebestyrer: (vi hjælper på skift)
Klubturnering, herunder valg af turneringsleder: Genvalg af Hans Chr. Baagøe. Der spilles en dobbeltrundet opvarmningsturnering og derefter klubmesterskabsturneringen.
Valg af spillested og tidspunkt: Mandage kl. 19.00, Spillested: Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen).
Eventuelt: Vamdrup Skakklub deltager med et 4-mandshold i holdturneringen i Sydjysk Hovedkreds.

Opvarmningsturneringen starter mandag den 12. september